ABAX Triplog

System elektronicznej ewidencji przebiegu i lokalizacji pojazdów oparty na GPS to ogromne ułatwienie dla osób używających samochodu jako narzędzia codziennej pracy. ABAX Triplog automatyzuje prowadzenie ewidencji przebiegu, zapewnia rzetelność i przejrzystość wymaganą w przepisach i potrzebną do kontroli oraz obniżenia zużycia paliwa, a także podniesienia efektywności pracy.

Zgodna z przepisami, kompletna elektroniczna kilometrówka generowana ze smartfona. Automatycznie zapisuj przejazdy służbowe i prywatne i usprawnij system rozliczania kilometrówek. Idealne rozwiązanie dla osób używających samochodów prywatnych do celów służbowych, a także tych jeżdżących służbowym samochodem prywatnie.

Więcej szczegółów

+ 80,00 zł/miesiąc Urządzenia ABAX umożliwiają automatyczne zapisywanie wszystkich przejazdów poprzez sieć GPS. Łatwe w samodzielnej instalacji, zgodne z przepisami skarbowymi dotyczącymi prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów - są odpowiednim rozwiązaniem dla samochodu firmowego lub prywatnego używanego także w celach służbowych.

Więcej szczegółów

Koszt sprzętu wynosi 1 100,00 zł za urządzenie

+ 120,00 zł/miesiąc Pakiet Business jest najczęściej wybierany przez naszych klientów. Pakiet jest idealny dla firm potrzebujących rzetelnej i kompletnej dokumentacji zgodnej z przepisami oraz kontroli nad sposobem użytkowania pojazdów. Pakiet ten pomaga obniżyć koszty utrzymania floty pojazdów dzięki usługom ABAX Fleet Control i ABAX Mobile. Wszystkie informacje o przejazdach są automatycznie przekazywane, grupowane i prezentowane w przejrzysty sposób w systemie. Pakiet Business jest odpowiedni dla samochodów służbowych i prywatnych.

Więcej szczegółów

Koszt sprzętu wynosi 1 100,00 zł za urządzenie

+ 145,00 zł/miesiąc Pakiet Professional zawiera wszystkie funkcje pakietu Business, a rozszerzony jest o usługi umożliwiające kontrolę w czasie rzeczywistym - ABAX Traffic Flow oraz ABAX SMS Service. Z pakietem Professional otrzymujesz wszystkie narzędzia potrzebne do dokumentowania, kontroli i zwiększenia wydajności floty. Pakiet ten przeznaczony jest dla każdego rodzaju floty i umożliwia najwyższy zwrot z inwestycji.

Więcej szczegółów

Koszt sprzętu wynosi 1 100,00 zł za urządzenie

Zgodna z przepisami, kompletna elektroniczna kilometrówka generowana ze smartfona. Automatycznie zapisuj przejazdy służbowe i prywatne i usprawnij system rozliczania kilometrówek. Idealne rozwiązanie dla osób używających samochodów prywatnych do celów służbowych, a także tych jeżdżących służbowym samochodem prywatnie.

Więcej szczegółów

+ 80,00 zł/miesiąc Urządzenia ABAX umożliwiają automatyczne zapisywanie wszystkich przejazdów poprzez sieć GPS. Łatwe w samodzielnej instalacji, zgodne z przepisami skarbowymi dotyczącymi prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów - są odpowiednim rozwiązaniem dla samochodu firmowego lub prywatnego używanego także w celach służbowych.

Więcej szczegółów

Koszt sprzętu wynosi 1 100,00 zł za urządzenie

40,00 zł/miesiąc bez VAT
Przepisy podatkowe i oszczędności

BEZPIECZEŃSTWO PODATKOWE

ABAX Triplog spełnia wymagania przepisów podatkowych dotyczące ewidencji przebiegu pojazdów, kilometrówki i zarządzania dokumentacją przebiegu samochodów służbowych i prywatnych - używanych do celów służbowych. Nasza wiedza o przepisach w tej dziedzinie umożliwia zaoferowanie naszym klientom konsultacji podatkowych jako elementu obsługi klienta, dzięki czemu możesz skupić się na tym co najważniejsze - prowadzeniem swojego biznesu.

UNIKAJ KAR PODATKOWYCH

ABAX Triplog to więcej niż historia lokalizacji danego pojazdu. Urządzenie zapisuje wszystkie informacje o przejazdach wymagane przez urząd skarbowy. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać m.in.: datę przejazdu, adres początku i końca każdego przejazdu, cel każdego służbowego przejazdu liczbę każdorazowo i łącznie przejechanych kilometrów i stan licznika na koniec każdego okresu rozliczeniowego.

KOSZT BŁĘDNEGO PROWADZENIA EWIDENCJI

Warunkiem odliczania 100% VAT od wydatków związanych z samochodem służbowym jest prowadzenie ewidencji przebiegu, która ma za zadanie udowodnić, że samochód nie jest wykorzystywany w celach innych niż związane z działalnością. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za ustalenie reguł i sposobu kontroli uniemożliwiających nawet potencjalne prywatne użycie samochodu. Jeśli kontrola skarbowa wykaże braki w dokumentacji, przedsiębiorca może utracić prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT, musi zwrócić nienależnie odliczony podatek włącznie z odsetkami oraz zapłacić grzywnę, której maksymalny wymiar może wynieść aż 19 200 000 złotych. Wysokość grzywny zależy od sądu i jego indywidualnej oceny sytuacji podatnika.

Samochód służbowy może zostać udostępniony pracownikom do użytku prywatnego. Jeśli pracownik nie płaci pracodawcy za prywatne używanie służbowego samochodu, podlega opodatkowaniu z tytułu „nieodpłatnego świadczenia”. Pracodawca musi doliczyć wartość świadczenia do przychodu pracownika. Pracodawca musi umieć udokumentować, że wartość doliczonych pracownikowi świadczeń jest prawidłowa. Wartość „nieodpłatnego świadczenia” określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. ryczałt, doliczany do zarobków pracownika nie obejmuje wartości paliwa.W przypadku wykrycia, że koszty paliwa do jazd prywatnych są ponoszone przez firmę, a nie pracownika, powstaje zaległość podatkowa w podatku VAT oraz PIT.

Lokalizacja pojazdów, kontrola maszyn i zarządzanie projektami

Odpowiedz na kilka pytań i znajdź właściwe rozwiązanie dla twojej firmy

Znajdź swoje rozwiązanie ABAX