ABAX Triplog

System monitoringu i lokalizacji GPS pojazdów oraz elektroniczna kilometrówka to ogromne ułatwienie dla osób używających samochodu jako narzędzia codziennej pracy. ABAX Triplog automatycznie generuje raporty, które są zgodne z przepisami, oraz niezbędne do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. To doskonały wybór dla firm pragnących obniżyć zużycie paliwa, monitorować wykorzystanie pojazdów służbowych, a także podnieść efektywność floty pojazdów. 

W koszyku masz produkty dla Osoba prywatna. Jeśli chcesz dodać do koszyka zamówienie zarówno jako Osoba prywatna, jak i Biznes, prosimy o złożenie zamówienia osobno. W koszyku masz produkty dla Biznes. Jeśli chcesz dodać do koszyka zamówienie zarówno jako Osoba prywatna, jak i Biznes, prosimy o złożenie zamówienia osobno.
Przepisy podatkowe i oszczędności

BEZPIECZEŃSTWO PODATKOWE

ABAX Triplog spełnia wymagania przepisów podatkowych dotyczące ewidencji przebiegu pojazdów, kilometrówki i zarządzania dokumentacją przebiegu samochodów służbowych i prywatnych - używanych do celów służbowych. Nasza wiedza o przepisach w tej dziedzinie umożliwia zaoferowanie naszym klientom konsultacji podatkowych jako elementu obsługi klienta, dzięki czemu możesz skupić się na tym co najważniejsze - prowadzeniem swojego biznesu.

UNIKAJ KAR PODATKOWYCH

ABAX Triplog to więcej niż historia lokalizacji danego pojazdu. Urządzenie zapisuje wszystkie informacje o przejazdach wymagane przez urząd skarbowy. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać m.in.: datę przejazdu, adres początku i końca każdego przejazdu, cel każdego służbowego przejazdu liczbę każdorazowo i łącznie przejechanych kilometrów i stan licznika na koniec każdego okresu rozliczeniowego.

KOSZT BŁĘDNEGO PROWADZENIA EWIDENCJI

Warunkiem odliczania 100% VAT od wydatków związanych z samochodem służbowym jest prowadzenie ewidencji przebiegu, która ma za zadanie udowodnić, że samochód nie jest wykorzystywany w celach innych niż związane z działalnością. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za ustalenie reguł i sposobu kontroli uniemożliwiających nawet potencjalne prywatne użycie samochodu. Jeśli kontrola skarbowa wykaże braki w dokumentacji, przedsiębiorca może utracić prawo do odliczenia pełnej kwoty VAT, musi zwrócić nienależnie odliczony podatek włącznie z odsetkami oraz zapłacić grzywnę, której maksymalny wymiar może wynieść aż 19 200 000 złotych. Wysokość grzywny zależy od sądu i jego indywidualnej oceny sytuacji podatnika.

Samochód służbowy może zostać udostępniony pracownikom do użytku prywatnego. Jeśli pracownik nie płaci pracodawcy za prywatne używanie służbowego samochodu, podlega opodatkowaniu z tytułu „nieodpłatnego świadczenia”. Pracodawca musi doliczyć wartość świadczenia do przychodu pracownika. Pracodawca musi umieć udokumentować, że wartość doliczonych pracownikowi świadczeń jest prawidłowa. Wartość „nieodpłatnego świadczenia” określona w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw. ryczałt, doliczany do zarobków pracownika nie obejmuje wartości paliwa.W przypadku wykrycia, że koszty paliwa do jazd prywatnych są ponoszone przez firmę, a nie pracownika, powstaje zaległość podatkowa w podatku VAT oraz PIT.

Lokalizacja pojazdów, kontrola maszyn i zarządzanie projektami

Odpowiedz na kilka pytań i znajdź właściwe rozwiązanie dla twojej firmy

Znajdź swoje rozwiązanie ABAX