O ABAX

ABAX rozwiązuje problemy wszystkich osób, które używają samochodów do celów służbowych. Jesteśmy międzynarodowym liderem i dostawcą systemów lokalizacji pojazdów, oprogramowania do zarządzania projektami oraz kontroli sprzętu.

Nasze usługi pomagają klientom być na bieżąco z najnowszą technologią, zwiększyć efektywność i obniżyć koszty, poprzez dostarczanie rozwiązań bazujących na Internet of Things (IoT). ABAX jest najszybciej rozwijającą się firmą telematyczą w Europie, skupiającą się na rozwiązanciach IoT.

Poprzez zapewnienie mobilności, elastyczności i użyteczności, ABAX wierzy w połączony i zintegrowany system oparty na IoT, który rozwiązuje codzienne problemy grupy docelowej. Wszystkie elementy systemu są ze sobą zintegrowane w celu zapewnienia najlepszej mobilności łatwości użytkowania.

Nasz model biznesowy opiera się na modelu SaaS (Software as a Service). Udało nam się zbudować jedną, w pełni zintegrowaną architekturę oprogramowania, którą można dopasowywać do najbardziej innowacyjnych usług. Wszystkie nasze urządzenia, programy i produkty są “plug and play” (szybki montaż i obsługa).

ABAX zatrudnia ponad 450 pracowników w działach sprzedaży, marketingu, rozwoju i jakości, obsługi klienta oraz administracji. Firma posiada swoje oddziały w Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii, Holandi, Polsce, Chinach i Wielkiej Brytanii. 

Wizja i Wartości
Historia
The difference is ABAX™
Certyfikaty ISO

THE DIFFERENCE IS ABAX™

Staramy się wyróżniać na tle konkurencji we wszystkim co robimy. Wizją firmy jest wprowadzanie zmian, zarówno dla pracowników jak i klientów - The difference is ABAXTM”. Ten sposób myślenia jest integralną cześcią naszego systemu wartości i jest zauważalny w naszej wewnętrznej komunikacji oraz komunikacji z klientem.

Aby moć utrzymać naszą pozycję wiodącego dostawcy, na szybko rozwijającym się rynku, zdecydowaliśmy oprzeć model biznesowy firmy na trzech głównych składowych: People, Technology and Products”.

ABAX jest zorganizowaną strukturą, która w każdym swoim działaniu ma na uwadze właśnie “Ludzi,

Technologię i Produkty”. Takie podejście sprawia, że jesteśmy elastyczni i szybko dopasowujemy się do zachodzących zmian na rynku. Trzy słowa opisujące ABAX to: “Konkurencyjność, szybkość i entuzjazm”.

 Misją ABAX jest Rozwiązywanie problemów wszystkich tych, którzy używają samochodów do celów slużbowych.  

Firma ABAX powstała w roku 2003, jednak dopiero w 2009 roku, po rozpoczęciu współpracy z ETS (Electronic Tracking System), skupiła swoją działalność na modułach GPS.

W 2011 roku głównym celem firmy było stworzenie przyjaznej, innowacyjnej atmosfery oraz osiągnięcie pozycji wiodącego producenta i dostawcy modułów GPS i ewidencji przebiegu - zarówno dla sektora prywatnego jak i przedsiębiorstw. Dziś firma ABAX jest liderem w branży telematycznej, opracowując i dostarczając moduły GPS, elektroniczne ewidencje przebiegu oraz urządzenia i systemy do zarządzania pojazdami i zamówieniami.

ABAX powstał w Norwegii, ale szybko rozwinął swoją działalność na pozostałe kraje skandynawskie, Europę oraz Chiny. Od roku 2017 główna siedziba firmy ABAX znajduje się w Larvik w Norwegii, a pozostałe oddziały w Szwecji, Finlandii, Danii, Holandii, Polsce, Chinach i Wielkiej Brytanii. Obecnie firma zatrudnia ponad 450 pracowników w działach sprzedaży, marketingu, rozwoju, obsługi klienta i administracji.  Na podstawie badań przeprowadzonych przez Berg Insight (Berg Insight, 15 września 2016 r.) ABAX był najszybciej rozwijającą się firmą telematyczną w Europie, której wzrost wynosił 50% w 2015 r. Taki wynik jest połączeniem wzrostu organicznego i nieorganicznego, napędzanego wysoką sprzedażą, rentowną działalnością oraz wprowadzaniem nowym procesów. Na początku roku 2017, ABAX posiadał 200 000 aktywnych subskrypcji i ponad 20 000 klientów.

ABAX jest własnością funduszu inwestycyjnego Norvestor VI LP, większościowego udziałowca, który posiada 85% udziałów (pozostałe udziały są w posiadaniu zarządu i pracowników). 

Model biznesowy ABAX opiera się na trzech głównych elementach: „People, Technology i Products”.

PEOPLE

Jesteśmy różnorodnym i zgranym zespołem. Pracownicy ABAX mają od 18 do 70 lat, a wskaźnik absencji chorobowej wynosi mniej niż 3%. Wierzymy, że jeśli my będziemy dbać o naszych pracowników, oni będą dbać o  naszych  klientów. Kluczem do naszego sukcesu jest działanie zgodnie z misją, wizją i wartościami firmy w codziennej pracy. Staramy się, aby pracownicy ABAX dobrze się w pracy czuli i mogli rozwijać się każdego dnia. Dbamy  o zadowolenie swoich pracowników - zarówno w pracy jak i w czasie wolnym. Jesteśmy przekonani, że szczęśliwi pracownicy będą lepiej świadczyć nasze usługi, a obsługa klienta będzie na najwyższym poziomie.

TECHNOLOGY

Podstawą naszych urządzeń jest moduł ABAX. Nasza technologia jest od 10 lat ulepszana i stale rozwijana. Korzystając z najnowszych technologii stworzyliśmy rozwiązanie kompatybilne ze wszystkimi sieciami telefonii komórkowej na całym świecie i wykorzystujące najnowszą dostępną technologię GPS. ABAX łączy trzy platformy lokalizacji: lokalizację GSM, GPS i radiolokację. Cała technologia mieś ci się w małej, wodoodpornej i bardzo wytrzymałej obudowie. Jesteśmy liderem technologicznym i dostarczamy klientom ABAX najwyższą jakość produktów i usług. 

PRODUCTS 

ABAX dostarcza rozwiązania każdemu, dla kogo samochód jest narzędziem codziennej pracy oraz firmom, które potrzebują monitorować i zabezpieczać swoje maszyny i urządzenia.

Wszystkie produkty tworzone przez ABAX wynikają z potrzeb rynku. Urządzenia są proste w instalacji i obsłudze oraz przynoszą znaczące korzyści naszym klientom. ABAX zarówno rozwija  oraz jest właścicielem urządzeń i oprogramowania. Wszystkie produkty działają na zasadzie ’podłącz i używaj’ dla łatwej instalacji przez klientów.

Najważniejszym celem firmy ABAX są zadowoleni klienci. Dlatego też wdrożyliśmy system zarządzania jakością, aby w lepszy sposób spełniać potrzeby naszych klientów oraz wymagania zawarte w standardach ISO 9001 (System Zarządzania Jakością) 14001 (System Zarządzania Środowiskowego) i 27001 (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji).

NASZA POLITYKA JAKOŚCI

ISO 9001 to podstawa rodziny standardów ISO, który dotyczy zarządzania jakością. ABAX gwarantuje swoim klientom najwyższą jakość produktów, zapewniając tym samym wysoki poziom satysfakcji klientów. Spełniamy wymagania standardów ISO 9001, 14001 i 27001, aby nasi klienci byli pewni, że mają do czynienia z poważnym i odpowiedzialnym dostawcą, który bierze pod uwagę wymaganą jakość, ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo danych.  

Poziom naszej jakości musi stanowić rozsądną równowagę między zadowoleniem klienta, zadowoleniem pracowników oraz kosztami. 

Cele jakościowe ABAX:

 • Pracownicy ABAX są najbardziej zadowolonymi i zaangażowanymi w Europie, z ponad 80% wskaźnikiem satysfakcji
 • Badanie poziomu zadowolenia pracowników odbywa się dwa razy w roku
 • ABAX ma ponad 80% zadowolonych klientów
 • Badanie poziomu satysfakcji klientów odbywa się dwa razy w roku

 
NASZA POLITYKA ŚRODOWISKOWA

ISO 14001 to System Zarządzania Środowiskowego. ABAX pragnie oddziaływać na środowisko w pozytywny sposób. Dlatego też, zarządzenie środowiskowe odbywa się zgodnie z certyfikatem ISO. 

W ABAX dbamy o środowisko we wszystkich aspektach działalności. Staramy się sukcesywnie wprowadzać zmiany, które zmniejszają nasze negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Osiągamy to poprzez:

 • Świadomą ocenę wpływu naszej działalności na środowisko, poczynając od etapu rozwoju produktu, przez produkcję, dystrybucję, użytkowanie, na recyklingu kończąc. 
 • Uwzględnianie kwestii środowiskowych podczas opracowywania nowych produktów i usług.
 • Zwracanie szczególnej uwagi na kwestie środowiskowe w logistyce i podczas wyboru partnerów. 
 • Zwiększanie świadomości klientów na temat emisji gazów cieplarnianych.
 • Spełnianie wszystkich wymogów prawnych.
 • Monitorowanie oddziaływania na środowisko i definiowane nowych celów. 

 
NASZA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

ISO 27001 to System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.  Rejestrujemy i przechowujemy informacje w imieniu naszych klientów. Są to między innymi dane osobowe, które podlegają ustawie o ochronie danych osobowych i które należy przechowywać w szczególnie zabezpieczony sposób. Stosując się do wymogów standardu, zapewniamy metodyczne i ciągłe działania związane z bezpieczeństwem danych. W procesie wdrażania tego standardu, wprowadziliśmy szereg środków mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa informacji w firmie.

Cele ABAX w zakresie Bezpieczeństwa Informacji:

 • Przyczynianie się do bezpiecznego przetwarzania informacji, tj. ochronę zasobów informacji ABAX przed naruszeniem poufności, integralności i dostępności.
 • Zapobieganie, wykrywanie i szybkie naprawianie sytuacji naruszenia bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ewentualnych szkód.
 • Zapewnianie działania ABAX zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi.
 • Zapewnianie, że wszyscy zarówno stali jak i tymczasowy pracownicy ABAX posiadają niezbędne kompetencje i ukończone szkolenia w zakresie bezpieczeństwa informacji. 
 • Wzmacnianie i wspieranie celów biznesowych ABAX.

 
Będziemy kontynuować doskonalenie naszych procesów we wszystkich tych dziedzinach. W ten sposób chcemy zapewnić naszych klientów, że współpracują z dostawcą, który dba o ich interesy. ABAX zajmuje się odpowiednimi sprawami, w odpowiedni sposób.